Value for money
Persoonlijke aanpak
Ervaring en knowhow Vlotte communicatie
Bewaking op maat 24/24 – 7/7
Efficiënte oplossingen ...
U bent hier : Bedrijf >> Werkwijze
 
Onze werkwijze  

• Onze diensten starten met een doorgedreven analyse van de bestaande problematiek en het communiceren van de resultaten hiervan samen met de mogelijke oplossingen.

• Nadat we samen de nodige conclusies hebben getrokken, maken we enkele concrete afspraken en leggen we de beoogde verwachtingen en doelstellingen vast. Daarna stellen we onze operationele werkwijze voor en selecteren we in functie daarvan de juiste bewakingsagenten.

• Er wordt een partnership gesloten met u als klant, én tegelijkertijd met de bevoegde politiediensten. In deze fase worden ook de noodzakelijke communicatiekanalen bepaald.

• Na deze fasen starten wij de implementatie van de gekozen veiligheidsoplossing.

• Snel na de start van de implementatie maken wij een eerste evaluatie op, eventueel voorzien van de nodige bijsturingen en aanpassingen.

• Door een intensieve opvolging en onze continue evaluatie op het terrein, kunnen wij snel en zeer efficiënt reageren op eventuele nieuwe tendensen.
webdesign by
FOD BiZa 16.1133.08 | www.sfinx-security.be